DOORVERWIJZEN EN SAMENWERKEN

Hieronder vind je professionele artikelen en documenten over de Herstelacademies in Rotterdam en samenwerkingsverbanden. Doorverwijzen kan via het contactformulier voor professionals.

De plaats van de Herstelacademies in Rotterdam

De locaties maken actief verbinding met de samenleving en dat wat Rotterdam voor bewoners te bieden heeft.

Landelijke kenmerken laagdrempelige steunpunten

Herstelacademies werken vanuit de visie Herstel en zelfregie.