Locaties

  • Deelname is kosteloos;
  • Je hebt geen geen indicatie nodig;
  • Deelname is vrijwillig en kan ook in het kader van prestatie-010;
  • Alles wat je bij ons bespreekt blijft onder ons, tenzij er een noodsituatie ontstaat. Dit overleggen we met elkaar.
  • Je kunt als deelnemer aansluiten maar ook als vrijwilliger (met ervaringsdeskundigheid)