Versterken nuldelijnszorg

Wij van de ‘HERSTELACADEMIE in de wijk’ zijn ervan overtuigd dat je er niet alleen voor hoeft te staan. Daarom stellen we groepen samen om te werken aan herstel. In zo’n groep kun je van elkaar

Laagdrempelig

  • Peer support
  • Inspiratie en
  • Onze herstelervaringen

Zonder indicatie

  • Peer support
  • Inspiratie en
  • Onze herstelervaringen

in het huis van de wijk

  • Peer support
  • Inspiratie en
  • Onze herstelervaringen