In de vrije ruimte is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en laagdrempelig in contact te komen, herstelinspiratie op te doen, nieuwe inzichten te krijgen en elkaar tot steun te zijn. Denk aan verschillende werkvormen, creatief aan de slag met herstel, herstelspelen zoals ‘steekje los’ (een bordspel van Stichting De Bagagedrager om spelenderwijs in gesprek te gaan over psychische gezondheid en kwaliteit van leven).

Op vrijdagmiddag komt de herstelacademie samen met de buurtkamer* van WMO Radar.

*De Buurtkamer is er voor wijkbewoners van 50+. Zij komen bij elkaar voor bijvoorbeeld (meer) sociaal contact en gezellige (beweeg) activiteiten. Ook is er ruimte voor het delen van ervaringen en in gesprek te gaan over (psychische) gezondheid en over het tegengaan van eenzaamheid.

Wanneer

Iedere maandag van 13:00 tot 14:30 uur en 1 keer in de 2 weken op vrijdag van 13:00 tot 15:00 uur in samenwerking met de buurtkamer WMO Radar doorlopend)