Werkgroep voor iedereen die (recent) een opname heeft gehad bij de GGZ, op de wachtlijst staat voor een behandeling en aan de slag wilt met herstel. In deze werkgroep delen we ervaringen met opnames, wachtlijsten en wisselen we tips en adviezen uit en steunen we elkaar.

Wanneer
Dinsdag van 10 tot 12, een keer per 2 weken, start 20 februari, graag op aanmelding