Soms is de drempel om aan een groep deel te nemen nog te hoog, maar is er wel een herstelbehoefte. Dan is er de mogelijkheid om 1 op 1 in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige. Je kan een afspraak maken of binnenlopen op de inloopmomenten op vrijdag om de week. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor een afspraak thuis.

Wanneer
Vrijdag (oneven weken) 1 keer per 2 weken van 10.00 – 12.00 of op afspraak